Často kladené otázky (FAQ)

Jak otevřít účet Cyberstar?

Na webové stránce Cyberstar https://www.cyberstarpayments.com se můžete přihlásit pod tlačítkem „Přihlásit se“. Musíte projít procesem registrace krok za krokem.

Budete požádáni o nahrání selfie, fotografie dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas atd.) a dokladu o bydlišti vydaného v zemi EHP nebo ve Spojeném království. Jakmile bude vaše žádost a dokumenty zkontrolovány, obdržíte oznámení.

Co je smysluplný doklad o adrese:

Doklad o prokázání adresy musí být vystaven na jméno držitele účtu Cyberstar, musí být datován během posledních 3 měsíců a musí obsahovat následující údaje:
– a. Jméno zákazníka
– b. Aktuální adresu bydliště zákazníka
– c. Datum vydání
– d. Vydávající subjekt 
– e. Odkaz na vydávající subjekt (logo, kontaktní údaje, webové stránky atd.).
– Přijímáme doklady, které jsou vydány bankou, společností poskytující veřejné služby, vládním orgánem nebo soudním orgánem.

Dokladem o prokázání adresy může být jeden z následujících dokladů:
– Účet za elektřinu, vodu, plyn, telefon nebo internet.
– Výpis z bankovního účtu / výpis z kreditní karty
– Účet za obecní nebo městskou daň / dopis od státu o zaplacení daně
– Výpis ze sociálního pojištění

Co není akceptováno?
– Účtenky
– Faktury za nákup zboží
– Ručně psané účty
– Průkazy totožnosti

Jak mohu získat aplikaci Cyberstar?

Aplikace je zdarma k dispozici v App Store pro iOS a v Play Store pro Android.

Je pro Cyberstar nějaké věkové omezení?

Ano, uživatelé musí být starší 18 let.

Kdo může požádat o účet Cyberstar?

O účet Cyberstar můžete požádat, pokud jste občanem EHP nebo Spojeného království nebo máte povolení k pobytu v jedné z těchto zemí. Totéž platí pro firemní zákazníky.

Jak otevřít podnikatelský účet?

Stejným způsobem jako při otevření osobního účtu s tím rozdílem, že při výběru typu účtu kliknete na podnikatelský účet.

Pokud jste oprávněným zástupcem společnosti, musíte také projít ověřením totožnosti.

Budete také požádáni o nahrání dokumentů (s podporou obrázků .jpg nebo .pdf), které se mohou lišit v závislosti na struktuře společnosti, obchodní činnosti a zemi registrace.

Proč se musím identifikovat a vyplnit dotazník KYC?

Podle platné legislativy v České republice je to povinné pro všechny. Potřebujeme vás poznat, abychom mohli navázat obchodní vztah. Tento proces jsme maximálně zjednodušili, takže nezabere více než několik minut.

Co když chci změnit své osobní údaje v Nastavení?

Z důvodu ochrany proti praní špinavých peněz a z bezpečnostních důvodů není možné v aplikaci měnit důležité údaje, jako je e-mailová adresa, adresa bydliště, příjmení atd. Chcete-li tento druh informací změnit, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Můžete být požádáni o předložení dokumentace prokazující požadované změny.

Jak mohu svůj účet Cyberstar dobít?

Peníze v EUR můžete na svůj účet vložit převodem na své osobní číslo účtu IBAN u společnosti Cyberstar.

Můžete přijímat vklady od rodiny, přátel a jiných bankovních účtů třetích stran, ale první bankovní převod musí provést majitel účtu Cyberstar.

Proč musím nahrát zdroj finančních prostředků?

Jako regulovaný poskytovatel platebních služeb jsme podle právních předpisů EU povinni shromažďovat další informace o vás a vašem zdroji finančních prostředků (SoF). Další informace zahrnují podpůrnou dokumentaci – originály dokumentů nebo jejich kopie a kopie ověřené notářem v závislosti na požadavcích:

Níže naleznete neúplný seznam dokumentů, které můžeme přijmout k prokázání původu vašich finančních prostředků pro fyzické i právnické osoby. Vezměte prosím na vědomí, že kromě níže uvedených dokumentů od vás požadujeme také podrobné vysvětlení původu vašich finančních prostředků (ve formátu .txt nebo .pdf), abychom se jím mohli řídit.

Veškerá dokumentace nám musí být poskytnuta přímo prostřednictvím naší platformy nebo e-mailu [email protected].

Za smysluplný zdroj finančních prostředků se považuje:

  • Výplatní pásky nebo výplatní pásky a související bankovní potvrzení za posledních 3-6 měsíců.
  • Poslední daňové přiznání
  • Výpis z běžného účtu spořitelny za posledních 3-6 měsíců.
  • Prodej nemovitosti nebo dědictví (notářská smlouva a související bankovní potvrzení)
  • Výplata pojistky životního pojištění nebo podobného dokladu a související bankovní potvrzení
  • Prodej akcií a/nebo přijaté dividendy A související bankovní potvrzení
  • Portfolio oběžných aktiv vykazující výnosy a/nebo ztráty

Všechny předložené informace musí být aktuální, včetně jména zákazníka, adresy, časového období, celkové částky a dokumentace o shromáždění těchto prostředků.

Co když částka transakce přesáhne zůstatek v mé peněžence v Cyberstaru?

Transakce, které nelze provést z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou odmítnuty.

Co když se zůstatek v mé peněžence dostane do mínusu?

Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k transakci, jejíž částka přesáhne Dostupný zůstatek, musíte nám tento schodek neprodleně uhradit, a pokud tak neučiníte ani po našem upozornění, vyhrazujeme si právo ukončit tuto smlouvu mezi námi a podniknout veškeré nezbytné kroky, včetně právních, k vymožení tohoto debetu.

Jaké jsou ceny služeb?

Aktuální ceník je k dispozici na našich webových stránkách https://www.cyberstarpayments.com v dokumentu SEPA IBANs Terms of Use.

Jak společnost Cyberstar chrání a uchovává mé soukromí a osobní údaje?

Ve společnosti Cyberstar se snažíme chránit a zachovávat vaše soukromí při používání našich služeb nebo při elektronické komunikaci s námi. Přejděte v aplikaci do Nastavení Zásady ochrany osobních údajů nebo si je přečtěte na našich webových stránkách.

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s našimi obchodními podmínkami vysvětlují, co se děje s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které od vás nebo z jiných zdrojů shromáždíme při používání našich služeb v mobilní aplikaci, na našich webových stránkách a v dalších online produktech a nebankovních službách, které vám umožňují provádět platby rychle a hospodárně. Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete žádné informace, a v takovém případě vám nebudeme moci poskytnout určité služby, jako je příjem peněz, odesílání peněz atd.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování údajů nebo pokud chcete podat stížnost na možné porušení zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Jak dlouho trvá vyřízení stížnosti?

Stížnost klienta bude prověřena a odpověď na ni bude poskytnuta co nejdříve, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne přijetí stížnosti. Ve výjimečných případech, kdy není možné stížnost vyřídit ve stanovené lhůtě, společnost Cyberstar o tom zákazníka vyrozumí a uvede okolnosti zpoždění při podání odpovědi a lhůtu, do které bude stížnost vyřízena a odpověď zákazníkovi poskytnuta. Lhůta pro předložení konečné odpovědi v žádném případě nepřekročí 35 (třicet pět) pracovních dnů.

Kontaktní údaje pro podání stížnosti

Pro podání stížnosti si můžete vybrat nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob:

  • e-mailem na adrese [email protected];
  • poštou na adresu Cyberstar s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, Česká republika;
Jaké informace musí být ve stížnosti uvedeny?

Jméno a příjmení osoby, adresa a kontaktní údaje (telefonní číslo a (nebo) e-mailová adresa atd.), jméno a příjmení zástupce (pokud žádá fyzická osoba) nebo název, kód právnické osoby, adresa sídla, jméno a příjmení zástupce a povinnosti a kontaktní údaje (telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa atd.).) (žádá-li právnická osoba)*; místo a datum podání stížnosti; konkrétní jednání, nečinnost nebo rozhodnutí, které je předmětem stížnosti, datum jeho provedení (přijetí); práva nebo oprávněné zájmy osoby byly porušeny jednáním, nečinností nebo rozhodnutím, které je předmětem stížnosti; skutkové okolnosti, o které osoba opírá svůj nárok, a doklady, které je potvrzují; datum, kdy bylo osobě sděleno porušení, které je předmětem stížnosti; osobní nárok; seznam přiložených dokumentů (pokud existují).

Pokud výše uvedené informace nebudou poskytnuty, společnost Cyberstar má právo požádat o doplnění stížnosti/žaloby.

*Zástupce osoby, která podává stížnost/žalobu, nebo zástupce, který se jménem zastoupené osoby obrací na společnost Cyberstar, musí při podání žádosti nebo stížnosti předložit také dokument potvrzující zastoupení.

Informace o možnosti klienta podat stížnost u příslušného orgánu pro vyřizování stížností.

Klient má právo využít zákonných prostředků k ochraně svých práv a podat stížnost u instituce dohlížející na činnost Cyberstar – České národní banky, se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha, Česká republika. Informace o tom, jak podat stížnost, naleznete zde: https://www.cnb.cz/en/public/contacts/complaints-concerning-financial-institutions/.