Nahlášení možného protiprávního jednání ve společnosti Cyberstar s.r.o. podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo může dojít v rámci společnosti Cyberstar s.r.o. pro kterou jste, byť i nepřímo, vykonávali nebo vykonáváte práci nebo jinou obdobnou činnost (např. v rámci pracovněprávního vztahu, na základě smlouvy mezi Cyberstar s.r.o. a jejím dodavatelem nebo v rámci samostatné výdělečné činnosti). Toto případné protiprávní jednání naplňuje znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice činí nejméně 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje právo ČR nebo EU.

Kdo zprávy přijímá a zpracovává?

Osoba příslušná k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“) na adrese Cyberstar s.r.o. je pan Štefan Jajcay.

Jak můžete podat zprávu?

Oznámení o možném protiprávním jednání můžete podat následujícími způsoby:

  1. e-mailem na adresu: [email protected]
  2. poštou na adresu: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, Česká republika (zpráva musí být adresována kompetentní osobě).
  3. osobně (bude pořízen zvukový záznam, pokud s ním nebudete souhlasit, bude vám poskytnut přepis schůzky, abyste si jej mohli prohlédnout nebo opravit).

Co zpráva obsahuje?

Zpráva obsahuje

– jméno, příjmení a datum narození oznamovatele a jeho kontaktní údaje,

– informace o možném protiprávním jednání, které je nahlášeno.

Oznámení o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, lze podat i anonymně.

Zprávu lze podat i Ministerstvu spravedlnosti, pokud se nejedná o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (https://oznamovatel.justice.cz/ chci podat-oznámení/).

V případě porušení zákona č. 253/2008 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou oznámení podezřelých transakcí., oznámení lze rovněž předložit Úřad pro finanční analýzu prostřednictvím e-mailu [email protected].